در حال نمایش یک نتیجه

کتاب اصول ایمنی و بهداشت محیط کاردر کارخانجات مواد غذایی

5000 تومان
  توضیح کتاب: بخش نخست کتاب در بر گیرنده مطالب مربوط به عوامل و راه‌های آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی مواد