در حال نمایش یک نتیجه

پایان نامه آسیب‌شناسی و پیشنهاد برای بهبود فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی کرمانشاه)

10000 تومان
پایان نامه آسیب‌شناسی و پیشنهاد برای بهبود فرآیند ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی: پتروشیمی کرمانشاه)   چکیده: