در حال نمایش یک نتیجه

پاورپوینت مدیریت پسماند در مناطق روستایی 

7000 تومان
پاورپوینت مدیریت پسماند در مناطق روستایی یکی از مهمترین مولفه های توسعه پایدار روستائی، مدیریت پسماندهای روستائی می باشد. که