در حال نمایش یک نتیجه

پاورپوینت برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی

7000 تومان
فهرست مطالب برنامه الگویی HACCP برای تولید بستنی ۱٫ توصیف فرآورده جدول توصیف فرآورده بستنی ۲٫ فرآیند تولید ۳٫ شناسایی و ارزیابی