در حال نمایش یک نتیجه

پاورپوینت آموزشی بهداشت محیط متصدیان نانوایی های

8000 تومان
تولید یک نان سالم و با کیفیت و بهداشتی، بستگی مستقیم به رعایت موازین بهداشت فردی توسط متصدی و کارکنان و همچنین