در حال نمایش یک نتیجه

نرم افزار مدیریت پسماند warm و ارزیابی اثرات زیست محیطی و مالی

30000 تومان
  مدل WARM که با عنوان مدل کاهش پسماند نیز شناخته می شود یک نرم افزار تحت ویندوز ارائه شده