در حال نمایش یک نتیجه

تصفیه فاضلاب صنایع قند و شکر

10000 تومان
بررسی فاضلاب تولیدی صنایع غذایی با مصرف بیش از 24 درصد از کل آب صنعتی در جایگاه نخست گروه های