در حال نمایش یک نتیجه

بهداشت محیط زندانها و ندامتگاه ها

10000 تومان
 بهداشت زندانها –  محل سکونت زندانیان و یا ندامتگاه ها باید از نظر بهداشتی از همه امکانات لازم برخوردار باشد