در حال نمایش یک نتیجه

اصول گندزدایی و ضدعفونی(نظافت)مدیریت پسماند (ویژه خدمات)

10000 تومان
اهمیت گندزدایی و ضدعفونی عفونت های بیمارستانی بعنوان یکی از عوامل عمده مرگ و میر در بخش های ویژه (سوختگی