نمایش 1–12 از 37 نتیجه

پایان نامه مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر یزد)

10000 تومان
پایان نامه مکان یابی محل دفن پسماندهای جامد شهری با استفاده از GIS (مطالعه موردی: شهر یزد) چکیده    انتخاب

پایان نامه بررسی ظرفیتها و موانع مدیریت پسماند شهر بابلسر با استفاده از تحلیل swot 

10000 تومان
پایان نامه بررسی ظرفیتها و موانع مدیریت پسماند شهر بابلسر با استفاده از تحلیل swot  چکیده     با ازدیاد جمعیت و مصرف

پایان نامه بررسی تاثیر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی برکمیت و کیفیت اب دریاچه ارومیه

10000 تومان
پایان نامه بررسی تاثیر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی برکمیت و کیفیت اب دریاچه ارومیه   چکیده   در سال

پایان نامه بررسی میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی مشهد

10000 تومان
پایان نامه  بررسی میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی مشهد چکیده: این تحقیق با هدف بررسی میزان آلاینده

پایان نامه پسماندهای هسته ای مخاطرات ومدیریت آنها

10000 تومان
پایان نامه پسماندهای هسته ای مخاطرات ومدیریت آنها چکیده:   بهره برداری اجتناب ناپذیر از انرژی هستهای در زمینه های

پایان نامه بررسی پدیده بالکینگ رشته ای در سیستم تصفیه به روش لجن فعال و راهکارهای کنترل آن

10000 تومان
پایان نامه بررسی پدیده بالکینگ رشته ای در سیستم تصفیه به روش لجن فعال و راهکارهای کنترل آن استاد راهنما:  علی

پایان نامه بهینه سازی فرآیند تصفیه و بازیافت کاغذ در کارخانه های مقواسازی

10000 تومان
پایان نامه بهینه سازی فرآیند تصفیه و بازیافت کاغذ در کارخانه های مقواسازی مصرف بالای آب در زمان تولید خمیر

پایان نامه ارزیابی عملکرد روش الکتروشیمیایی و شناورسازی با هوای محلول در تصفیه پساب صنایع نشاسته سازی

10000 تومان
پایان نامه ارزیابی عملکرد روش الکتروشیمیایی و شناورسازی با هوای محلول در تصفیه پساب صنایع نشاسته سازی چکیده: به دلیل

پایان نامه اثرات نیترات بر منابع آب و محیط زیست

10000 تومان
پایان نامه اثرات نیترات بر منابع آب و محیط زیست چکیده: امروزه با توسعه اقتصادی جوامع و رشد روزافزون جمعیت